Om oss

Visjon og idé
Bakgrunnen for etablering av Arthotel Norway er en visjon om å kunne kombinere gjenbruk av trematerialer, nye teknikker for bruk av tre, samt fange opp samtidskunstens krefter og egenart – og utvikle et konsept rundt modulbaserte enheter som enkeltvis eller satt sammen kan brukes som et eksklusive overnattingsrom, alle med unike uttrykk skapt av ulike kunstnere. Hver modul innredes/utsmykkes av profesjonelle kunstnere, og kunstneren får stå fritt i sitt uttrykk og valg av konseptfokus i sin modul/brakke.

Hva kan vi tilby?
Vi retter oss i første omgang mot reiselivsbedrifter, som ønsker et Arthotel som et spennende supplement til annen ordinær drift, noe som er unikt og annerledes enn det som tradisjonelt tilbys.
En Arthotel-konstruksjon skal, i tillegg til det innvendige kunstneriske innholdet, ha en fasade som fremstår som et helhetlig kunstverk i seg selv, enkeltvis eller flere sammen. Arthotel skal ikke drive hotel, kun levere den fysiske hotellmodulen(e).

Arthotel Norway er det koordinerende elementet mellom kunde og kunstner og som aktivt jobber for det unike i hver enkelt modul med kunstneren og behovsavklaring hos kunden. Vi ønsker å utvikle/utforske mulighetene i en «masseprodusert skreddersøm» hvor store deler av produksjonen kan gjøres hos trebearbeidende industri i samråd med utvalgte kunstnere.

Organisering og administrasjon av virksomheten
Arthotel Norway er et aksjeselskap stiftet 24.03. 2010 med 4 aksjonærer. Pr. 1. oktober 2013 er antall aksjonærer utvidet til 5. Selskapet har hovedkontor i Trondheim Kommune.

Aksjonærer som følger:

• Erlend Leirdal, trekunstner

• Kristin Støren Wigum, forsker og industridesigner/phd

• Ola Solem. Daglig leder i Storås Trevare

• Brit Dyrnes, kunstner/kunsthåndverk

• Anette Lund, kunstner/designer

Firmaet har følgende styresammensetning 2015-2017:

Hallvard Strømme, styreleder

Tore Haugen, styremedlem

Brit Dyrnes, daglig leder og styremedlem

Kristin Støren Wigum, styremedlem