Kunstnere

Hver AHN-modul skal innredes/utsmykkes av profesjonelle kunstnere, og kunstneren får stå fritt i sitt uttrykk og valg av konseptfokus i sin modul/brakke. Aktuelle kunstnere nå er som følger:

Tore Reisch

Tore Reisch ble utdannet med mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim i 2011. Han har deltatt på Høstutstillingen, stilt ut på Hordaland Kunstnersenter og har hatt flere separatutstillinger. Tore Reisch ble under fjorårets Trøndelagsutstilling kåret til årets NTNU-kunstner, og er innkjøpt av Trondheim Kunstmuseum.
Hovedsakelig arbeider Reisch med skulptur, som på en poetisk måte visualiserer dystopier hvor naturen og kulturen svikter et potensielt godt samarbeid. Han bruker tegning som et viktig verktøy for å frembringe et visuelt uttrykk, mot en fysisk manifestasjon i form av skulptur.
I skulpturene hans finner vi natur og kultur i forstyrret harmoni, som ofte omhandler tradisjoner med utspring i naturressursene som vi finner i vårt landskap. Samtidig viser han til en tid med rask utvikling av teknologi som ikke tar hensyn til naturens langsomme evolusjon.

Ideen bak utformingen av hotellet, tar utgangspunkt i hvordan vår sivilisasjon bruker naturressursene, Skulptur-hotellet forteller noe om hvordan jeg oppfatter det som har skjedd i vår sivilisasjon når det gjelder bruk av naturressurser. Utformingen vil være et tre som synlig bærer preg av menneskets påvirkning av skogens evolusjon og skal speile estetikken vi finner i vår samtid. Med det mener jeg at treet vil gi inntrykk av det er i forandring (vekst eller nedbrytning), og i en overgangsfase hvor teknologiens påvirkning kommer synlig fram med tremasse som går over i mer kunstige former. Det visualiseres gjennom å lage en veltet trestamme som går over i rette og 4kantede former. Skulpturen viser tydelig hvordan mennesker tar kontroll over naturen med teknologi. I konteksten med å bruke skulpturen som et oppholdssted i en by som har lange tradisjoner med bruk av trevirke gir en interessant opplevelse.
Se mer på hans hjemmeside: www.torereisch.no

Edith Lundebrekke

Edith Lundebrekke er utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen i Oslo på Institutt for Tekstil, men har lenge arbeidet i andre materialer. Hun er særlig kjent for sine store bygningsintegrerte veggarbeider, utført både i tre, glass, tegl og metall. Spesielt har hun gjort seg bemerket med sine spilerelieffer, hvor opplevelsen av farge og form endres ut fra publikums bevegelse.
Edith Lundebrekke har utført en rekke store utsmykkingsoppdrag: til Den Norske ambassaden i Berlin og Kathmandu, til Regjeringens Representasjonsbolig, samt en rekke skoler, kulturhus og sykehus.
Hun er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Kunstindustrimuseene i Oslo, Trondheim og Bergen, Trondheim Kommune, Kulturrådet.

”Min idé for et rom til Arthotel er å lage et perseptuelt opplevelsesrom, basert på farge og lys som de fremste virkemidler. Kontaineren er kledt med spiler både på ut- og innsiden. Gjennom fargesetting både på spiler og bakgrunn oppstår det en mengde variasjoner gjennom betrakterens bevegelse, så vel som lysets variasjon gjennom døgnet. Interaksjon skapes mellom fargene i sjiktene som oppstår av spilene. Fargene speiles og reflekteres og blandes med den fysiske fargen, det oppstår en romlig fargeopplevelse. Ideen er at man kun skal benytte seg av naturens tilgjengelig lys, og på den måten bidra til at rommet transformeres gjennom de til en hver tid gitte lysforhold. Deler av veggen består av glass og i taket er et vindu som slipper lys inn, og som gjør det mulig å se opp på himmelen fra senga.
I byrommet fungerer kontaineren som et skulpturelt objekt.
Dette er ikke ment som et ferdig, konkret forslag, men som en konseptskisse som forhåpentlig viser potensialet i ideen.”
Se mer på hennes hjemmeside: edith.no

 

 

Erlend Leirdal

Kunstner Erlend Leirdal som nærmest konsekvent arbeider med tre.
Kjent gjennom en rekke utstillinger i inn- og utland samt mange større utsmykkinger. I utvalg: Tromsø rådhus, Salten krematorium, Voksentoppen skole i Oslo, Jomfrugata allmenning i Trondheim. Han er representert i flere viktige samlinger, bl.a. ved Nasjonalmuseet, Sørlandet Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum.
Han har sittet i Norsk Kulturråd, utvalg for visuell kunst og har vært i ledelsen for større kunstprosjekt som Shelter; og Generator. Han har selv deltatt på flere prosjekt, som Genuis Loci, Ny Hellesund. Treskulpturfestivaler, i regi av Norsk Billedhuggerforening, Storåsfestivalen.
Har bred erfaring med formidling og undervisning, mellom annet flere år på fakultet for arkitektur ved NTNU.

Erlend Leirdal var en av initiativtagerne til Arthotel og vil være en av de utøvende kunstnerne på dette forprosjektet til Arthotel.
Les mer på hans hjemmeside: www.erlendleirdal.com

Pir II

 

Pir II AS er dannet på basis av vinnerutkastet i arkitektkonkurransen “Byen søker vannet”, Trondheim Havns bidrag til Tusenårsjubileet i 1997. Arkitektkonkurransen ble avholdt høsten 1993.
Firmaet ble etablert i januar 1994 og har fem partnere: Maryann Tvenning, Ogmund Sørli, Mette Melandsø, Petter Paus og Bjørnar Holtan.
Pir II tilhører den nye generasjonen arkitekter. Pir II mener det er viktig ikke å binde opp et ønsket resultat til omfattende, ressurskrevende prosjekt. Uavhengige og beskjedne punktsatsninger vil gi større effekt for områder og steder – de vil være mer realiserbare. En estetisk tilnærming til en oppgave er essensiell for å tilfredsstille ulike behov. En riktig form har potensiale til å løse komplekse problemstillinger; som tekniske, strukturelle, økonomiske, økologiske og emosjonelle…
I deres løsninger implementeres både internasjonale impulser og deres nordiske tradisjon. De er blandt annet kjent for bygg som Rockheim i trondheim, Meteorologisk institutt, på Blindern Oslo, Stokkøya strandbar og subhus for å nevne noen.

Les mer å hjemmesiden: www.pir2.no