Samarbeidspartnere

ArtHotelNorway retter oss i første omgang mot aktører, som ønsker et Arthotel som et spennende supplement til annen ordinær drift, noe som er unikt og annerledes enn det som tradisjonelt tilbys. Aktører vi i dag har skrevet intensjonsavtaler med, er:

Bygda 2.0 – under Stokkøya Sjøsenter
Prosjektet Bygda 2.0 (som ligger under Stokkøya sjøsenter) kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. De ønsker å gjøre en samtidstolkning av den norske bygda med tanke på å øke verdiskapning og bosetting i utkanten. Dette skal de gjøre gjennom å skape et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø i fjæresteinene, med en bevissthet om hva som beveger seg i tiden og hva som kommer. Denne lille landsbyen skal ha boliger, forskjellig type næringsvirksomhet, samt være et sentralt punkt for ulike forskningsaktiviteter. Bolig, næring og forskning er alle kjente prosjektet har flere lag. I Prosjektskissen for Bygda 2.O er Arthotel tegnet inn med ca. 20 moduler, et fullverdig hotellkonsept, se http://www.bygda20.no/boligutvikling/bygda-2-0-hva-er-planen

Idag er ArtHotelNorways første overnattingsmodul, utformet av Tore Reisch, på veg til å settes opp nettopp her – ved siden av Bygdeboksen og de tre første husene i Bygsa 2.0.

Frôsô, Østersund